Што добивате со IceTrackr?

GPS
Ice Trackr претставува интегрален систем кој овозможува следење, мониторинг и сигурност на возила и планирање на нивните движења (рутирање), на многу едноставен начин. Нуди можности за извршување на секојдневни работни задачи на нов и пософистициран начин, кој овозможува заштеда на пари и време.

Функционалности

Сведоштва

Клиенти

Имаш прашања?

Ако имаш прашања поврзани со IceTrackr, пополни ја контакт формата. Нашиот тим ги прегледува сите пораки и ќе одговори брзо.

Трифун Хаџијанев бр. 12/3-17,
1000 Скопје, Македонија
contact@icelabs.mk
Телефон: 078 33 60 32